การจัดการ Supply Chain การจัดซื้อ และปัจจัยการผลิต

การจัดการ Supply Chain การจัดซื้อ และปัจจัยการผลิต

ก่อนถึงมือผู้ซื้อสินค้าและบริการนั้น มีกระบวนการจัดการที่ควบคู่ไปกับการจัดซื้อ (การจัดซื้อ) การผลิต (การผลิต) การจัดเก็บ (การจัดเก็บ) การขนส่ง (การขนส่ง) และการจัดจำหน่ายเป็นขั้นตอนบางส่วนในกระบวนการ การจัดจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

เมื่อก่อนนั้นไม่จำเป็นต้องคิดมากเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจซัพพลายเชนมากนัก ธุรกิจส่วนใหญ่มีผู้คนจำนวนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพทางเทคนิค ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการจัดส่ง เป็นต้น แต่วันนี้ ธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรแตกต่างกันมากขึ้น การดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานจะเปลี่ยนเป็นเครือข่าย (Network)

ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของ “ลูกค้า” และมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นในห่วงโซ่ ในฐานะซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ขนส่ง พวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ธุรกิจของตนสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้บริโภค นักลงทุน พนักงาน และสังคมต่างเรียกร้องให้ภาคธุรกิจดูแลปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาเช่นกัน เช่นกัน ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Environmental, Social and Governance

https://www.setsustainability.com

ในขณะนี้ ธุรกิจจำนวนมากกำลังนำแนวทางความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG) แนวทางเหล่านี้ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เรียกอีกอย่างว่า “ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน” ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสมากขึ้นในการลดความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้มากขึ้นเช่นกัน

https://www.ts-lotoslogistic.com

องค์ประกอบของ Supply Chain

Supply Chain จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งคือ

  1. Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิต คือการจัดหาวัตถุดิบจากเหล่าซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่รวมถึงการประสานงาน จัดซื้อ พูดคุยเบื้องต้น ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิต
  2. Internal Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต คือการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบเบื้องต้น การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้นๆ
  3. Downstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า จะเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าต่างๆ ให้ถึงมือผู้รับ ครอบคลุมไปถึงด้านการแพ็คของ ตรวจสอบสินค้า เป็นต้น

 

Main Menu