ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME

ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME

 

ผลตอบแทนจากการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (ตลท.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เป็นกระบวนการว่าจ้างและคัดเลือกบริษัทที่คาดหวังให้เข้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

บริษัทที่จะเข้าลงบัญชี ควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • จะต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการปฏิบัติการ
 • มีผลกำไรก่อนหน้านี้ชัดเจน
 • พร้อมกระจายการมีหุ้นให้มวลชน
 • ควรจะมีบริษัทที่ดี มีความโปร่งใสรวมทั้งความน่านับถือ

 

ปีงบประมาณ 2565 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

 

สำหรับปีงบประมาณ 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสส.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (บริการพัฒนาธุรกิจ) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ สนับสนุนบริการที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับบริการได้ อีกทางหนึ่ง สสส. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME แบบชำระเงินร่วม โดยพัฒนาร่วมกับผู้ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของบริษัท (ร่วมจ่าย) ในสัดส่วนร้อยละ 50–80 ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถเสนอบริการและความก้าวหน้าในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ ผลผลิตและประสิทธิภาพองค์กร เป็นต้น

 

มีข้อดีหลายประการในการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่

 

 1. สามารถขอผลประโยชน์จากโครงการริเริ่มที่รัฐบาลสนับสนุน เช่น สินเชื่อ การลงทุนร่วม และการรับประกันสินเชื่อ เงินอุดหนุน การพัฒนาผู้ประกอบการ การตลาด และการเก็บภาษี
 2. ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มที่หลากหลายผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถของผู้ประกอบการในการก่อตั้งธุรกิจ ขยายบริษัท แข่งขันทั่วโลก และชุบชีวิตธุรกิจของตน

 

 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความคิดริเริ่มที่จัดทำโดย สสส. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs เช่นการให้คำแนะนำหรือการฝึกอบรมในหลายโดเมนที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการ ธุรกิจส่งเสริมช่องทางการตลาดต่างๆ

 

ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

https://www4.fisheries.go.th/

 

 

ผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีคุณลักษณะ หรือข้อตกลงสำคัญอย่างไรบ้าง

 

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเป็น ควรเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์/บริการ ไว้ที่ thaismegp.com ที่คุณลักษณะเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. ระบุ โดยพินิจพิเคราะห์จากหลักเกณฑ์ รายได้เท่านั้น โดยแบ่งรายได้ตามขนาด แล้วก็ชนิดธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 • จำพวกธุรกิจ : ผู้ประกอบกิจการนิติบุคคล แล้วก็ผู้ประกอบกิจการบุคคลปกติที่ขึ้นทะเบียนการซื้อขายหรือได้รับการจด
 • ทะเบียนจากหน่วยงานรัฐบาลจากที่ข้อบังคับระบุ ดังเช่น วิสาหกิจชุมชนที่ลงบัญชีกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • หลักฐานประกอบกิจการใคร่ครวญ เช่น เอกสารการก่อตั้งธุรกิจ
 • นิติบุคคล : สำเนาใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • บุคคลธรรมดา : ทะเบียนการค้าขาย หรือหลักฐานการเขียนทะเบียนกับหน่วยงานรัฐบาล
 • เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพินิจพิเคราะห์ความเป็น SME)
 • นิติบุคคล : งบการเงินปีปัจจุบัน
 • บุคคลปกติ : เอกสารหรือหลักฐาน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้บุคคลปกติ เป็นต้นว่า ใบรับเงินการยื่นจ่ายภาษีรายได้

 

Main Menu