ปัญหาการขอสินเชื่อบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการจะหมดไป เมื่อรู้จัก 3 เทคนิคนี้

ปัญหาการขอสินเชื่อบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการจะหมดไป เมื่อรู้จัก 3 เทคนิคนี้

       เชื่อว่าเจ้าของกิจการหลาย ๆ คน อาจจะเคยพบปัญหาการต้องใช้เงินด่วน สินเชื่อบุคคล ในช่วงที่ธุรกิจเกิดปัญหาติดขัด แต่ยังมีปัญหาเรื่องของจัดการรายได้ของธุรกิจและของตัวเองที่ปะปนกันไปหมด บัญชีที่ยุ่งเหยิง เครดิตที่ไม่สม่ำเสมอ ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อได้รู้จัก 3 เทคนิคการบริหารจัดการเงินนี้

  1. ให้รายได้กับตัวเองในรูปแบบของเงินเดือน 

         การจัดสรรรายได้ของกิจการบางส่วนมาแบ่งให้กับตัวเองในรูปแบบของรายได้ประจำ อย่างสม่ำเสมอมีข้อดีคือสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบเดียวกับพนักงานประจำทั่วไปได้ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน เนื่องมาจากวิธีการปล่อยสินเชื่อรายย่อยทั่วไปของธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับรูปแบบรายได้ที่มีความมั่นคงแน่นอน ความต่อเนื่องมากกว่าจำนวน  และการให้เงินเดือนกับตัวเองแบบพนักงานประจำยังเป็นวิธีการแยกแยะรายได้ส่วนตัวกับรายได้ของกิจการออกจากกัน ทำให้จัดการบัญชีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

 

     2. นำรายได้ของกิจการมาเป็นทรัพย์สินของตัวเอง 

     เป็นวิธีการที่เหมาะกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวเบ็ดเสร็จหรือผู้ถือใหญ่เพียงรายเดียว เพราะหากเลือกใช้วิธีนี้ การขอสินเชื่อบุคคลกับทางธนาคาร สถาบันการเงินจะคำนวนรายได้ของกิจการต่อเดือนจากนั้นนำมาหารเฉลี่ยด้วยสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในกิจการ และยังมีปัจจัยที่ธนาคารจะนำมาคิดคำนวณด้วยก็คือประเภทของธุรกิจที่เจ้าของกิจการนั้น ๆ ดำเนินอยู่ เช่นถ้าเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นธุรกิจที่กำลังมีปัญหา จะมีค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณเครดิตที่ลดลง

 

      3.ใช้ทรัพย์สินของกิจการเป็นวงเงินค้ำประกัน

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวเบ็ดเสร็จหรือผู้ถือใหญ่เพียงรายเดียว โดยทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันกับทางธนาคารได้มีตั้งแต่สถานประกอบการ โรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ แต่การนำทรัพย์สินของกิจการนำไปใช้ขอสินเชื่อกับธนาคารจะมีการจำกัดเฉพาะสถาบันการเงินบางแห่งเท่านั้น โดยจะวงเงินที่สามารถขอได้จึงไม่สูงมากนักและอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าสินเชื่ออื่น ๆ  แต่วิธีการนี้ก็จะเป็นการแยกส่วนของเงินระหว่างของธุรกิจกับเจ้าของออกจากกัน

 

เพียงวางแผนจัดการบริหารการเงิน การขอสินเชื่อบุคคลธรรมดาสำหรับเจ้าของธุรกิจก็จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป 

.

.

ที่มา : www.smethailandclub.com

Main Menu