เจอวิกฤตการเงินไม่ต้องตกใจ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจัดการการเงิน

เจอวิกฤตการเงินไม่ต้องตกใจ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจัดการการเงิน

     แน่นอนว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในเวลาที่ยังคงมีโรคโควิด-19 เศรษฐกิจย่ำแย สถานการณ์ขับคันแบบนี้เราจะบริหารจัดการเงินยังไงให้ธุรกิจประคองอยู่รอดได้จนถึงวันที่เศรษฐกิจดีขึ้น 

4 ขั้นตอนบริหารการเงินในช่วงวิกฤต

      จากปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นในวิกฤตเราสามารถวิเคราะห์ และไล่เรียงลำดับวิธีการแก้ปัญหาได้ดังนี้

  1. จำแนกปัญหา เช็คสถานะทางการเงินปัจจุบัน

เช็คงบกระแสเงินสดระยะสั้น ว่ามีอยู่เพียงพอหรือไม่ คงเหลืออยู่เท่าไหร่ สามารถประคองไปได้อีกเท่าไหร่ เช็คผลการดำเนินงานกับแผนธุรกิจ เช่น ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain แรงงานขาดแคลนไหม จัดลำดับความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ ยังคงต้องการเงินทุนสนับสนุนอีกเท่าไหร่ และใช้เมื่อไหร่ โดยสามารถย้อนดูได้จากเงินสดรับกับเงินสดจ่าย ลองเรียงลำดับหนี้ที่ต้องจ่าย

 

  1. ประเมินทรัพยากรและแหล่งทุนที่มี

ตรวจสอบวงเงินกับธนาคาร ยังมีวงเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ สามารถเพิ่มขึ้นมาได้สูงสุดเท่าไหร่ ความยืดหยุ่นในข้อสัญญาเงินกู้สามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้าง

แหล่งที่มาของเงินทุนอื่น มีอะไรอีกบ้างทั้ง 

  • เงินเก็บ
  • ครอบครัว 
  • ทรัพย์สินที่มีอยู่
  • ระดมทุนเพิ่ม
  • การสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ผ่านโครงการต่างๆ

 

  1. จัดทำแผนบริหารเงินสด

วางแผนงบประมาณการใช้เงินในแต่ละส่วนให้คุ้มค่าที่สุด มีการเจรจาต่อรองเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน เพื่อขอผ่อนผันสัญญา และทำการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม แจ้งสถานการณ์วิกฤตและการเงินของบริษัทให้แก่ผู้ร่วมรับผิดชอบและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ มีการมองหาความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเฉพาะด้านเพื่อมาช่วยแก้ปัญหา อาทิ ทีม HR เมื่อต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน เป็นต้น

หาวิธีกระตุ้นยอดขาย หรือรายได้เสริมจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมในระยะสั้น

 

  1. ติดตามผลแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับแก้ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อัพเดตสถานการณ์เป็นระยะๆ ประเมินสถานะทางการเงินอยู่ตลอดเวลา

ตรวจเช็คแผนการที่วางไว้ว่าเหมาะสมหรือสามารถช่วยแก้สถานการณ์ ณ ตอนนั้นได้หรือไม่และมีการหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจในระยะยาว

 

     และนี่คือ 4 ขั้นตอนที่หากคิดไม่ออกว่าต้องแก้ปัญหาการเงินในวิกฤตยังไง จะช่วยให้ปัญหาการเงินของคุณถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และทำให้มองเห็นทางออกในการแก้ปัญหานี้ได้ต่อไป

.

. 

ที่มา : www.smethailandclub.com

 

 

 

Main Menu