เผย เทรนด์เทคโนโลยีที่ต้องจับตามองในปี 2565 และอนาคตข้างหน้า

เผย เทรนด์เทคโนโลยีที่ต้องจับตามองในปี 2565 และอนาคตข้างหน้า

โลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน การเติบโตแบบทวีคูณของจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและข้อมูลที่สร้างขึ้น รวมกับความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ จะส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่

ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มบางอย่างที่จะกำหนดอนาคตของเราและวิธีที่เราจะเตรียมตัวให้ดีที่สุด

Red Hat

Vincent Caldeira หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Red Hat (FSI) ได้กล่าวไว้ว่าการแพร่ระบาดได้เปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งการใช้บริการต่างๆ มากมาย ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ธุรกิจจำนวนมากต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะอยู่รอดได้ กระบวนการการทำงานที่บ้านค่อนข้างเป็นที่นิยม

การสื่อสารกับผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือบริการดิจิทัลที่หลากหลาย นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตและปรับปรุงเพื่อจัดการกับสถานการณ์จำลอง อาจมีคนเถียงว่าเรามาถึงช่วงต้นน้ำแล้ว ฝ่ายบริหารข้อมูลเริ่มมองเห็นศักยภาพขององค์กร และประสบความสำเร็จในรูปแบบใหม่

  1. ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องสร้างความสามารถที่หลากหลายเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็น “บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง” มีสามประเด็นสำคัญที่บริษัทต้องกล่าวถึงเมื่อวางแผนการเติบโตขององค์กร สำเร็จในลักษณะดังต่อไปนี้

  2. การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน บริการ และข้อมูล (Data Gravity) เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการโยกย้ายการประมวลผลข้อมูลไปยังขอบ

  3. การรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ AI/ML ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ Hyper Automation อัจฉริยะโดยอิงจาก AIOps

  4. everythink is code รหัสจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยีได้

  5. การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน บริการ และข้อมูล (Data Gravity) เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการโยกย้ายการประมวลผลข้อมูลไปยังขอบ

อนาคตของเทคโนโลยีจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างมาก ทุกๆ วันเราเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อดูแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ เราสามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

ในปี 2022 เราจะมีรถยนต์ไร้คนขับซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึง 90% นอกจากนี้เรายังมีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถผลิตสิ่งของใดๆ จากจินตนาการของเราโดยไม่ต้องผ่านโรงงาน และภายในปี 2025 เราอาจมีรถบินได้!

Main Menu