สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

แรงงานไทย

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

แรงงานไทยในญี่ปุ่นได้รับการจ้างงานทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและผิดกฎหมาย สภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

https://thaipublica.org/

งานถูกกฎหมาย

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนงานชาวญี่ปุ่นทั่วไป กล่าวคือมีที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตลอดจนสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ตรงตามเกณฑ์ ผู้คนมักไม่ค่อยถูกรบกวนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ คนงานเหล่านี้มักได้รับการว่าจ้างตามสัญญา และตระหนักถึงสิทธิของตน

 

งานผิดกฏหมาย

 

ผู้ชายส่วนใหญ่ทำงานในวงการก่อสร้างและโรงงาน ในขณะที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ทำงานในบาร์ขนม หรือคุณอาจทำงานที่โรงงานก็ได้ เป็นไปได้ว่าสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่ากับงานที่ถูกกฎหมาย และต้องซ่อนตัวในสายตาตำรวขจ คุณอาจเช่าห้องที่มีหลายคนถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีค่าเช่าที่สูงเกินไป

 

ผู้หญิงที่เข้าสู่การค้าประเวณี และทำงานต่อไปเพื่อชำระหนี้ให้กับนายจ้างที่ซื้อมาจะมีชีวิตที่ยากลำบากและจะถูกผลักเข้าสู่การค้าประเวณี จนกว่าเงินกู้จะชำระหมด

อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีรายได้ที่มั่นคง และพวกเขาพบว่ามีพนักงานที่ผิดกฎหมายจำนวนไม่มาก ที่ได้รับเงินหรือมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีกว่าคนงานที่ถูกกฎหมาย แรงงานจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน ประกอบอาชีพมั่นคง

 

ปัญหาแรงงานไทยและญี่ปุ่น

เนื่องจากญี่ปุ่นมีรายได้สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ชาวต่างชาติจึงควรหาทางเข้าและหนีไปยังประเทศญี่ปุ่น แม้จะเสียค่าใช้จ่ายจากนายหน้าที่ช่วยเหลือพวกเขา นายจ้างมักเอาเปรียบพวกเขาเนื่องจากเป็นลูกจ้างผิดกฎหมายที่มีการศึกษาน้อย

 

นายจ้างมักข่มขู่ว่านายจ้างจะส่งตัวกลับประเทศและส่งกลับประเทศ ทำให้พวกเขากลัวที่จะแจ้งข้อกังวลว่าผลประโยชน์ของตนจะถูกทำร้าย พนักงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าคนงานในญี่ปุ่นทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายหรือไม่โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะ

 

* นายจ้างจ่ายน้อยกว่าค่าจ้างที่ตกลงกัน

* ทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

* ถูกไล่ออกจากงานโดยไม่แจ้งให้ทราบ

* ถูกนายจ้างหักค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

* โดนนายจ้างหักเงินเพราะเศรษฐกิจไม่ดี

* ประสบอุบัติเหตุที่ ทำงานแต่นายจ้างไม่รับผิดชอบ

* เด็กฝึกงานปีแรกยังคงไม่สามารถทำงานพิเศษได้ และกำลังพิจารณาที่จะลาออก ตลาดแรงงานของญี่ปุ่นจะถูกทำลายลง

 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการไม่สามารถเข้าร่วมประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้การสนับสนุนได้ ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างแพง เวลาไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองและกินยา การรักษาที่ไม่เพียงพอเป็นผลจากการขาดความเข้าใจถึงที่มาที่แท้จริงของโรค ส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อน

ข้อมูลจาก https://japan.mol.go.th/

 

Main Menu