ไม่อยากเอ้าท์ ต้องตามให้ทันกับ 6 Digital Skill ที่ต้องมี

ไม่อยากเอ้าท์ ต้องตามให้ทันกับ 6 Digital Skill ที่ต้องมี

 

         ทุก ๆ คนคงสังเกตเห็นกันว่า ในยุคปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลมีอิทธิพลส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมาย และยังรวมถึงกับองค์กรหรือภาคธุรกิจเช่นเดียวกัน “Digital skills” จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและยังเป็นที่ต้องการในตลาด เนื่องจากเป็นสกิลที่ทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กร ภาคธุรกิจ ผ่านความรู้ ความเข้าใจ และการใช้งานเทคโนโลยี โดยมี 6 ทักษะที่จำเป็น ดังนี้

 

1. Analysis And Presentation Of Data

Data หรือ ชุดข้อมูล เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญ เนื่องจากชุดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาในการดำเนินธุรกิจ ทักษะการวิเคราะห์ทำความเข้าใจข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญ

 

2. Data Storage And Security

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว การจัดเก็บชุดข้อมูลที่เป็นระบบก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน และรวมถึงการสร้างระบบความปลอดภัยให้ชุดข้อมูล เพื่อป้องกันการแฮ็คและเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์

 

3. Communication And Collaborative Digital Tools

การสื่อสารภายในองค์กร การทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารทำงานร่วมกัน วางแผนงาน พร้อมทั้งยังช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

4. Digital Problem Solving

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาช่วย จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และย่นระยะเวลาในการแก้ปัญหาได้ 

 

5. Social Media For Business

การสื่อสารกับลูกค้า ผ่านการใช้ Social Media ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง Facebook Instagram Twitter Line จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรเข้าใจ Customer insight มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลจาก Social Media มาวางแผนกลยุทธในการสื่อสารและทำการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

 

6. Creative Content Creation

สุดท้ายกับการสร้าง Content ที่เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ องค์กร โดยการทำ Content ให้มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และผ่านวิธีการใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักตัวตนของธุรกิจ สิ่งที่ธุรกิจต้องการจะสื่อ

.

.

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.elearningmarketplace.co.uk/

 

Main Menu