AIRTABLE สุดยอดเครื่องอัจฉริยะที่ทุกธุรกิจต้องมี

AIRTABLE สุดยอดเครื่องอัจฉริยะที่ทุกธุรกิจต้องมี AIRTABLE เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่เกิดจากการผสมผสานความสามารถของ Spreadsheet และ Database ไม่เพียงแค่นั้น ยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยนำจุดต่อเชื่อมระบบ Automation เข้ามาด้วย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและการจัดการงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดของการทำงานแบบ Teamwork ในตอนนี้…

5 เทรนด์ Big Data ที่มาช่วยพัฒนาองค์กรใน 2022

5 เทรนด์ Big Data ที่มาช่วยพัฒนาองค์กรใน 2022 Big Data เป็นจุดสำคัญของการบริหารจัดการและการตัดสินใจเพื่อวางกลยุทธ์ในองค์กร ให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นในทุกวินาที และธุรกิจมีความจำเป็นต้องเร่งปรับใช้ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำและเหนือกว่าธุรกิจอื่น         …

Main Menu