แรงงานไทย

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น แรงงานไทยในญี่ปุ่นได้รับการจ้างงานทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและผิดกฎหมาย สภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ งานถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนงานชาวญี่ปุ่นทั่วไป กล่าวคือมีที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตลอดจนสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ตรงตามเกณฑ์ ผู้คนมักไม่ค่อยถูกรบกวนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ คนงานเหล่านี้มักได้รับการว่าจ้างตามสัญญา และตระหนักถึงสิทธิของตน   งานผิดกฏหมาย   ผู้ชายส่วนใหญ่ทำงานในวงการก่อสร้างและโรงงาน…

การพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง

การพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง คุณเข้าใจคำว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพียงใด? ถ้าเราต้องออกแบบสินค้าส่วนใหญ่ของเราตั้งแต่เริ่มต้น การคัดลอกและการพัฒนาเป็นจุดเริ่มต้นทั่วไปสำหรับธุรกิจ กล่าวคือหากพวกเขาเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดก็จะไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า “สินค้าเลียนแบบ (ผลิตภัณฑ์มีทู)” และเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ก็มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง คำว่า “modified product”…

ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME

ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME   ผลตอบแทนจากการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (ตลท.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เป็นกระบวนการว่าจ้างและคัดเลือกบริษัทที่คาดหวังให้เข้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน บริษัทที่จะเข้าลงบัญชี ควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ จะต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการปฏิบัติการ มีผลกำไรก่อนหน้านี้ชัดเจน…

Main Menu