การคาดการณ์ ในปี 2565 ของธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางบก

การคาดการณ์ ในปี 2565 ของธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางบก ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางบกมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในปี 2562-2564 จากการเพิ่มขึ้นของการผลิต การค้า และเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึงปริมาณสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อขายในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจยังได้กำไรจากการเติบโตของการค้าข้ามพรมแดน เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้การซื้อขายออนไลน์ สิ่งนี้จึงกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆ สงครามราคามีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น…

AIS The StartUp เปิดรับสมัคร Online Pitching เพื่อร่วมเป็น Partner กับ AIS

ขั้นตอนเพิ่มยอดขายด้วยการ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ขั้นตอนเพิ่มยอดขายด้วยการ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การทำ PR เพื่อให้เกิด Brand Awareness หรือเพื่อให้คนได้รู้จักแบรนด์ ได้เห็นว่าแบรนด์ของเรามีในตลาด การทำ PR เป็นการทำการตลาดแบบหวังผลระยะยาว ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (PR)…

รายงานภาษีขายจาก FlowAccount

ภาษีธุรกิจ ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสนใจ

ภาษีธุรกิจ ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสนใจ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ ในโลกสมัยใหม่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หลายคนเปลี่ยนงาน งานบางอย่างอาจถูกยึดครองโดยเทคโนโลยีในอนาคต หรือบางงานอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้น และงานทั่วไปอย่างหนึ่งคือการขายของออนไลน์ หากร้านค้าทำเงินได้ดี เงินจำนวนมากก็เคลื่อนเศรษกิจไปทั่วโลก ในกรณีนี้ รัฐบาลก็จะเข้าควบคุมและควบรวมกิจการ ซึ่งนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีการขายออนไลน์นั่นเอง เจ้าของบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? ภาระในการจ่ายภาษีเป็นที่มาของความวิตกกังวลสำหรับบุคคลจำนวนมาก…

วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิภาพี่ดีทำให้งานของเราให้ไปได้ไวขึ้น ฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็ต้องการคนที่จะทำงานได้ดีขึ้นเสมอ และต้องการให้พนักงานเติบโตตลอดเวลา สถานที่ที่คนที่ทำงานเพื่อตัวเองมาเป็นเวลานานจะสามารถพัฒนาได้ เป็นคนที่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา องค์กรหรือองค์กรใดๆ ที่ผู้คนเติบโตขึ้นจะทำให้งานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้องค์กรเติบโตได้เช่นกัน นอกจากนี้ องค์กรจำเป็นต้องปรับปรุงทรัพยากรบุคคล การพัฒนาตนเองยังส่งผลต่อความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในที่ทำงานอีกด้วย มีการแข่งขันระหว่างตัวคุณเองกับตัวคุณเองในฐานะบันไดสำหรับขั้นตอนต่อไป…

Covid19 โคโรนา ไวรัส - ภาพฟรีบน Pixabay

เศรษฐกิจชะลอตัว และ ถดถอย ต่างกันอย่างไร พร้อมวิธีรับมือ

เศรษฐกิจชะลอตัว และ ถดถอย ต่างกันอย่างไร พร้อมวิธีรับมือ ในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น นับตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 3 ในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากหลายแสนรายเป็นหลายพันราย และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

Main Menu