ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวมที่บั่นทอนความก้าวหน้าในธุรกิจ

ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวม ปัญหาด้านการตลาดของ SMEs ส่วนใหญ่ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดในประเทศที่ยังขาดความรู้และทักษะทางการตลาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ พร้อมกันนั้นความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าทำให้บริษัทใหญ่สามารถแข่งขันกับสินค้าในประเทศหรือในประเทศที่ผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กและ วิสาหกิจขนาดกลาง การเงินไม่เพียงพอ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการธนาคารอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ SMEs ที่จะเติบโตหรือลงทุน เนื่องจากไม่มีบัญชีประจำและไม่มีหลักประกันในการกู้ยืม…

กลยุทธ์แบรนด์ดัง เย็นถึงใจในหน้าร้อน อยู่มานานกว่า 100 ปี

กลยุทธ์แบรนด์ดังแป้งเย็นตรางู เย็นถึงใจในหน้าร้อน อยู่มานานกว่า 100 ปี   เข้าหน้าร้อนในประเทศไทย อากาศก็ยังคงร้อนระอุในทุกปี มีหนึ่งแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานในหน้าร้อนอย่าง แป้งเย็นตรางู แป้งที่สรรพคุณคลายร้อน ทาแล้วเย็นสบาย ไอเท็มติดบ้านของใคร ๆ หลายคน…

7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี | TMA :: Thailand Management Association

Passion ทั้ง 7 ของผู้นำองค์กรที่ควรมีในปี 2022

Passion ทั้ง 7 ของผู้นำองค์กรที่ควรมีในปี 2022 เพราะการจัดการที่ยอดเยี่ยมเป็นมากกว่าตำแหน่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในงานของตน สะท้อนถึงความเป็นผู้นำขององค์กรที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ทั้งสองแบบ รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนมุ่งสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันของความสำเร็จในที่ทำงาน เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่น พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บริหารที่ดี เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่รู้จัก และยังสนับสนุนให้มุ่งมั่นที่จะทำงานที่ทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้…

เปิดรูปแบบการทำงานทั่วโลก 4 รูปแบบใน New Normal

เปิดรูปแบบการทำงานทั่วโลก 4 รูปแบบใน New Normal ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปตลอดกาล ทุกอย่างเกิดขึ้นทีละน้อย จนถึงปี 2020 การเปิดตัวของ COVID-19 โดยไม่คาดคิดได้กลายเป็นแรงจูงใจหลัก สำหรับการรับเอาเทคโนโลยีและการทำงานอย่างรวดเร็วมาใช้ การจ้างงานระยะไกลรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในวิชาชีพแพทย์เมื่อเทียบกับการระบาดก่อนโควิด-19…

ถอดบทเรียนความสำเร็จ จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ถอดบทเรียนความสำเร็จจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กรณีศึกษาจาก “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ความสำเร็จครั้งก่อนไม่ได้รับประกันความสำเร็จในอนาคตได้ คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการบริโภคต่อปีเกือบ 97 พันล้านซองต่อต่อปี  แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตลาดขนาดใหญ่นี้ คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและความก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ขอเริ่มจากจุดกำเนิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ ตามรอย 60 ปีแห่งความสำเร็จ…

Main Menu