มาดู 4 ประโยชน์ของระบบ CRM สำคัญยังไงต่อธุรกิจและแบรนด์

มาดู 4 ประโยชน์ของระบบ CRM สำคัญยังไงต่อธุรกิจและแบรนด์

‏‏‎ ‎เนื่องมาจาก ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า  การดูแลลูกค้าให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวจึงเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต CRM หรือ Customer Relationship Management คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายคือการทำให้ลูกค้ามีความพอใจสูงที่สุดจากการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ จนเกิด Brand Loyalty ต่อแบรนด์ขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ ในการติดตามสถานะ วิเคราะห์โอกาส เพื่อการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว

‏‏‎ ‎

     1.ลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นหาลูกค้ารายใหม่

สามารถใช้ทุนส่วนนี้มาใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเกิดการกลับมาซื้อซ้ำ

     2. ช่วยพัฒนาการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำขึ้น

เพื่อการปรับปรุงวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

     3. รู้ว่าลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร

เพื่อการดูแลอย่างพิเศษ เสนอสินค้าบริการที่ตรงความต้องการ 

     4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระยะยาวและสั้น ในระยะยาวสามารถทำให้ลูกค้าเกิด Brand Royalty ซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจแน่นอน

ประโยชน์ของ Sales CRM

  • เก็บ Data และการติดต่อกับลูกค้าแบบ 360° ไว้ในที่เดียว
  • แสดงความลำดับความสำคัญของแต่ละดีล
  • รับส่งงานแบบเรียลไทม์
  • รู้กิจกรรมการขายที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
  • มีรายงานการขาย 

 

โดยระบบ Customer Relationship Management (CRM) นี้เหมาะกับทุกธุรกิจที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีและยั่งยื่นตลอดไป ทั้งธุรกิจแบบ B2B และ B2C เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ ๆ และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จนถึงการทำงาน ดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

.

.

ข้อมูลจาก : https://www.wisible.com/blog/what-is-customer-relationship-management/

 

Main Menu