6 อาชีพใหม่ในโลกเสมือนจริง Metaverse 

 6 อาชีพใหม่ในโลกเสมือนจริง Metaverse 

Metaverse โลกมายาเสมือนจริง

 

       ในปัจจุบันนี้ที่เป็นยุคของโลกยุคดิจิทัล หลาย ๆ คนคงจะรู้จัก Metaverse หรือก็คือโลกเสมือนจริง ที่เป็นเหมือน Comunity ให้ผู้คนมากมายได้สร้างปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ที่เรากำลังเข้าสู่การใช้งานจริงในอนาคตนี้ ก็ได้มีอาชีพมากมายที่ได้ผุดขึ้นมาใหม่ เป็นอาชีพน้องใหม่ที่กำลังจะเป็นที่ต้องการ และจำเป็นอย่างมากกับการใช้งานจริงของ Metaverse

โดยมี 6 อาชีพที่น่าสนใจดังนี้

 

  1. Digital Fashion Designer

เนื่องจากในโลกเสมือนจริง ทุก ๆ คนก็จะมี Avatar เป็นเหมือนตัวแทนของตัวเอง โดยตัวอวาตาร์ของเราก็ต้องมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทุกคนจะสามารถเลือกสไตล์ที่ชอบ บ่งบอกตัวตนความเป็นตัวเรา จึงมีอาชีพใหม่อย่าง Digital Fashion Designer ที่จะมาออกแบบเสื้อผ้าให้ตัวอวาตาร์ของเราได้สวมใส่ และตอนนี้ยังมีแบรนด์ที่ได้เริ่มกันออกมาจดทะเบียนการค้า อย่าง Adidas Nike และยังรับสมัคร Digital Fashion Designer แล้วอีกด้วย

Meta jacket model by studio @ RTFKT

     2. Metahuman Doctor

Metahuman Doctor หรือหมอโลกเสมือนจริง เนื่องมาจากใน Metaverse สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจริง ๆ กับตัว Avatar ภายในโลกเสมือน และตัว Avatar ของเราก็สามารถเจ็บป่วย ติดเชื้อไวรัสได้ จึงจำเป็นต้องมีอาชีพ คุณหมอโลกเสมือน ที่จะช่วยรักษา ให้คำปรึกษา โดยคุณหมอเสมือนจำเป็นต้องมีทักษะ การแพทย์ ไวรัสวิทยา รวมถึง Ai การเขียนโค้ด และเรื่องความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์

    3.  Construct Architecture 

การวางผังเมือง ออกแบบบ้าน ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ย่อมเป็นหน้าที่ของสถาปนิก ในโลกเสมือนก็เช่นกัน อาชีพสถาปนิกโลกเสมือนจึงกลายเป็นอาชีพที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก โดยทักษะที่จำเป็นต้องมีนั้นก็คือ ทักษะวิศวกร สถาปนิก Ai และรวมถึงฟิสิกส์ประยุกต์

    4. Smart Contact Lawyer

Smart Contact Lawyer หรือก็คือทนายความอัจฉริยะ ผู้ที่จะเป็นตัวกลาง ตัวแทนในการจัดการเรื่องกฎหมายภายในโลกเสมือนจริง ดูแลข้อตกลง การทำสัญญาดิจิทัลต่าง ๆ จัดการให้สัญญาสามารถเข้ารหัสในบล็อกเชนได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาติดขัด จำเป็นจะต้องมีความรู้ทักษะทั้งในเรื่องของกฎหมาย Ai การเขียนโค้ด Cryptocurrency และบล็อกเชน

    5. Asset Advisor

ผู้จะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทุกคนในการซื้อ ขาย เช่า หรือลงทุนสินทรัพย์ทั้ง NFT Cryptocurrency รวมถึงการทำธุรกิจ ที่ดินต่าง ๆ ภายในโลกเสมือนจริง ที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์จึงเป็นอีกอาชีพใหม่ที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในโลกเสมือนจริง

    6. Metaverse Tour Guide

ในโลกเสมือนจริงที่กว้างใหญ่ไพศาล ที่จะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวจำลอง และพื้นที่ สถานที่น่าสนใจอย่างมากมาย การมีผู้นำเที่ยวที่จะคอยบอกเล่าประวัติศาสตร์ ความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ ก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์อันน่าพิเศษภายในโลกเสมือนมากยิ่งขึ้น

 

การเข้าสู่การใช้งาน Metaverse เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ ที่จะมีอาชีพใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญ น่าสนใจ และเป็นที่ต้องการในอนาคตอย่างแน่นอน

.

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.blvckpixel.com/post/new-jobs-in-the-metaverse

Main Menu