การตลาดแบบ Contextual Marketing การตลาดยุคใหม่ที่ได้ใจลูกค้า

การทำตลาดแบบ Contextual Marketing การตลาดยุคใหม่ที่ได้ใจลูกค้า

 

การทำตลาดแบบ Contextual Marketing “การตลาดเฉพาะเจาะจงแบบเรียลไทม์โดยใช้บริบทและมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือสั้น ๆ แบบเข้าใจง่ายก็คือ การตลาดที่ใช่ในเวลาที่ใช่เพื่อคนที่ใช่ โดยการตลาดแบบ Contextual Marketing เป็นการตลาดนักการตลาดถึงให้ความสำคัญกันเป็นจำนวนมาก

ข้อดีของ Contextual Marketing ที่เป็นประเภทหนึ่งของการตลาดเฉพาะเจาะจง (Targeted Marketing) หากเมื่อถูกคน ถูกที่ ถูกเวลาแล้ว สิ่งที่เราจะได้คือ

  • ลูกค้า -> ตรงใจ -> ตอบสนอง -> ทำซ้ำ -> บอกต่อ
  • ผู้ให้บริการ -> ประหยัดต้นทุน -> ตอบสนองดี -> ยอดขายเพิ่ม -> เป็นที่รัก

ทั้งนี้หัวใจของการทำ Contextual Marketing ก็คือการออกแบบประสบการณ์ลูกค้านั่นเอง ที่นำทั้งตรรกะและความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

 

โดยสิ่งที่นักการตลาดต้องมองเห็นคือ

Customer Context จะมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

1️. Customer Journey

เส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า 3 สิ่งสำคัญในการช่วยออกแบบแคมเปญประเภท Contextual ให้สร้างสรรค์ได้แก่

  • Event เหตุการณ์ที่จะเกิดกับลูกค้า
  • Trigger ตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการตอบสนอง
  • Condition เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ลูกค้า

 

2️. Customer Insight

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งสิ่งที่นักการตลาดควรจะทราบหลัก ๆ เช่น

  • Basic Insight ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน เช่น Persona, Demographic, Geographic, Interest, Behavior, Transaction
  • Advanced Insight ข้อมูลเขิงลึกชั้นสูง ที่นำมาด้วยโมเดลต่างๆเช่น Segmentation (การจัดกลุ่ม), Classification (การจำแนกประเภท) และ Prediction (การทำนาย)

Channel Context จะมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

1️. Interaction

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของแต่ละช่องทางที่ต้องคำนึงถึง

  •  Content Format รูปแบบของคอนเทนต์ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง เช่นเป็นข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียง
  • Communication การสื่อสารในแต่ละช่องทางที่ออกแบบมาคล้ายหรือแตกต่างกันก็ได้ หากมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง ควรออกแบบให้สอดคล้องหรือเชื่อมต่อกันในแต่ละประสบการณ์
  • Condition เงื่อนไขจากทางช่องทางเอง

2️.  Offering

ข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่มีประโยชน์ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละช่องทางสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

 

เมื่อกำหนดทั้ง Customer และ Channel Context ได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะสร้างสรรค์สร้างแคมเปญสุดพิเศษที่เหมาะสมต่อทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการกันแล้ว

.

.

ข้อมูลจาก : Creative Moonday

 

Main Menu