การตลาดแบบ Five Whys สร้างภาพจำจากการถามตอบเจาะลึกของแบรนด์

การตลาดแบบ ‘Five Whys’ สร้างภาพจำจากการถามตอบเจาะลึกของแบรนด์

Five Whys เป็นการคิดให้เข้าถึงต้นตอของปัญหา ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าใจตัวแบรนด์อย่างชัดเจน และนำไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่อไปได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการถามเจาะลึกเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่แบรนด์ต้องการ 5 ครั้ง ด้วยลักษณะถามเพื่อหาเหตุผล 

 

  •  FIRST WHY? ทำไมแบรนด์จึงเป็นที่รู้จัก

การเริ่มตั้งต้นคำถามว่าทำไมแบรนด์เราเป็นที่รู้จัก ทำให้ทบทวนได้ว่าแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมาจากอะไร ตรงไหน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เราสร้างมา ว่าตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ และผู้คนมีความเข้าใจถึงตัวตนของแบรนด์ตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่า 

 

  •  SECOND WHY?  ทำไมคนถึงเลือกแบรนด์ของเรา

เมื่อเราตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงเลือกแบรนด์ของเรา ก็จะทำให้รู้ว่าเรามีจุดเด่นอะไรที่กลุ่มเป้าหมายมองเห็นแล้วรู้สึกตอบโจทย์ไปกับแบรนด์  เพราะเมื่อเราสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนเพื่อทำให้ตอบโจทย์ความต้องการขได้ตรงจุดก็จะง่ายขึ้น 

 

  •  THIRD WHY?  ทำไมแบรนด์อยู่ในตลาดได้

สิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเราอยู่ในตลาดได้ ต้องมีความแตกต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นจุดเด่นหรือจุดที่แตกต่างของแบรนด์เรา

 

  •  FOURTH WHY?  ทำไมแบรนด์สู้กับคู่แข่งได้

แบรนด์ทุกแบรนด์ล้วนมีทั้งคู่แข่ง ในโลกของการทำการตลาดนั้นมีขึ้นลง และมีการพัฒนาอยู่เสมอ การคิดถึงข้อเปรียบเทียบที่มีทั้งข้อดี และข้อเสียระหว่างแบรนด์เรากับคู่แข่งอยู่เสมอ จะทำให้เห็นช่องโหว่และโอกาสบางอย่างที่แบรนด์สามารถพัฒนา แก้ไขปรับปรุงได้

 

  •  FIFTH WHY?  ทำไมคนต้องรู้จักแบรนด์นี้

คำถามในข้อนี้แตกต่างจากข้อ 2 ที่ว่าทำไมคนถึงเลือกแบรนด์ของเรา เพราะในข้อนี้กลุ่มคนที่ว่าคือกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับแบรนด์ของเรามาก่อน ดังนั้นการที่คิดไว้เพื่อที่จะเก็บกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ มานั้นก็คือกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งเช่นกัน

.

.

ที่มา : Social Media Today

Main Menu