เหตุผลที่ควรเจาะ ‘Niche Marketing’ ถ้าอยากเป็นผู้ชนะในตลาด

 เหตุผลที่ควรเจาะ ‘Niche Marketing’ ถ้าอยากเป็นผู้ชนะและผู้แตกต่างในตลาด

Niche Marketing หรือ ตลาดเฉพาะกลุ่ม คือ การทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่ม ที่เน้นความพิเศษ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ และหาได้ยากในตลาดแมส (ตลาดทั่วไป) 

นอกจากนี้การเจาะตลาด Niche จะช่วยให้เรามองเห็นภาพและรู้จักกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ตรงความต้องการได้มากยิ่งขึ้น และมาดูกันว่าทำไมเราควรเจาะตลาด Niche

  •  คู่แข่งน้อยกว่าตลาดทั่วไป

แน่นอนว่าการที่สินค้าและบริการของเรามีความความเฉพาะกลุ่ม คู่แข่งในตลาดเดียวกันก็อาจน้อยลงไปอีก ทำให้สามารถระบุลักษณะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น แถมยังเปิดโอกาสให้สามารถกำหนดตลาด ออกนอกกรอบในการคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 

  • มีฐานลูกค้าที่น้อย แต่เหนียวแน่น

เมื่อเราเป็นคนที่รู้จักตัวตนของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด จะทำให้กลุ่มลูกค้าของเรารู้สึกถึงการเป็นคนพิเศษ ด้วยการที่สินค้าและบริการของเราตอบโจทย์ทุกข้อสงสัยและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

  •  ยิ่งรู้ลึก ยิ่งแตกต่าง ยิ่งน่าจดจำ

ยิ่งสินค้า และบริการของเราที่ทำออกไปมีความฉพาะกลุ่มมากเท่าไหร่ แนวโน้มความสนใจยิ่งสูง ด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในตลาดแมส และหาไม่ได้ง่าย เมื่อเรามีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ โดนใจกลุ่มลูกค้า ก็สามารถทำให้เราขึ้นเป็น Top Of Mind ได้ง่าย ๆ 

 

  •  ต่อยอดได้มากกว่าในทุกด้าน

ด้วยความที่พอแตกต่าง และเฉพาะกลุ่มมากเท่าไร่ ยอดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายยิ่งดีขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดจากสินค้า บริการ ไปสู่เว็บไซต์ Social Media การทำคอนเทนต์ การทำโฆษณา ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

ที่มา : Rainmaker

 

Main Menu