บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรับขึ้นราคา ส่งผลกระทบกับธุรกิจอื่นยังไง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคาซองละ 25 สตางค์ ส่งผลกระทบกับธุรกิจอื่นยังไง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นมากกว่า 10 ปี ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ อาหารอย่างอื่นมีการปรับราคาขึ้นลงตลอด แต่ว่าในปีนี้มีสองบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ออกมาปรับราคาขึ้นซองละ 25 สตางค์แล้วเรียบร้อย

อาจจะดูเป็นตัวเลขที่น้อยมาก ๆ แต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นมากมาย

ธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือร้านค้าโชห่วย หรือร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่งในประเทศไทยมีมากกว่าหลักแสนราย

 

สาเหตุที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) ฟิล์มบีโอพีพีที่เป็นวัตถุดิบทำบรรจุภัณฑ์ จากจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในอัตรา 0.73-32.84% เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศที่มีอยู่รายเดียว แต่ผู้ประกอบการอีกนับ 100 รายเจอผลกระทบเต็ม ๆ

 

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการเอดี

  •  อุตสาหกรรมที่ใช้ฟิล์มบีโอพีพีเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
  •  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน เทปกาว สติกเกอร์ เคลือบกระดาษ
  •  อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ฟิล์มบีโอพีพี เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์
  •  ของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

ในตอนนี้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ได้เริ่มทยอยแจ้งการปรับราคาไปยังอุตสาหกรรมผู้ใช้ต่าง ๆ แล้ว เมื่อมาตรการเอดีมีผลบังคับใช้ การปรับขึ้นราคาก็จะเริ่มบังคับใช้ตามนั้น ต่อจากนี้จะไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่จะมีสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์อีกหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ข้าวสาร ขนม วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่าง ๆ และอีกมากมายที่จะทยอยปรับขึ้นราคาตามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาอีก

.

.

ข้อมูลจาก : SME Thailand Online

 

Main Menu