Passion ทั้ง 7 ของผู้นำองค์กรที่ควรมีในปี 2022

7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี | TMA :: Thailand Management Association

Passion ทั้ง 7 ของผู้นำองค์กรที่ควรมีในปี 2022

เพราะการจัดการที่ยอดเยี่ยมเป็นมากกว่าตำแหน่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในงานของตน สะท้อนถึงความเป็นผู้นำขององค์กรที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ทั้งสองแบบ รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนมุ่งสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันของความสำเร็จในที่ทำงาน

เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่น

พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บริหารที่ดี เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่รู้จัก และยังสนับสนุนให้มุ่งมั่นที่จะทำงานที่ทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อื่นยังทำให้คุณมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับองค์กรของคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญในขณะที่ทำงานร่วมกัน

7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี | TMA :: Thailand Management Association

https://www.tma.or.th/

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ต้องมีเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการจัดการ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรทุกคนในบริษัทได้ทุกคนจึงมองเห็นและเข้าใจภาพใหญ่เดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องสนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกัน จับมือกันและทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและส่งมอบความสำเร็จให้กับทุกคน

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์

การมีมุมมองที่กว้างไกลและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ คุณลักษณะหนึ่งที่ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จควรมีคือความสามารถในการควบคุมประเด็น เพราะจะช่วยให้คุณเห็นเส้นทางและเป้าหมายจากมุมมองที่ต่างออกไป ความสามารถในการนำเพื่อนร่วมงานไปตามเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นทักษะที่มีคุณค่า การรับรู้สถานการณ์ยังช่วยให้เราปรับตัวได้ ซึ่งนำไปสู่ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ทั้งดีและไม่ดี เพื่อสร้างสิ่งที่ค้นพบใหม่โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างที่กำหนดไว้

CEO ที่ดีต้องใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นพูด

ทักษะการตัดสินใจที่มีความสามารถเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้บริหารที่ดี คล้ายกับหลักการขององค์กร RS GROUP ซึ่งรวมถึงคำว่า “หลงใหล” และ “แรงจูงใจในการทำงาน” เมื่อเรามีแรงผลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า จะช่วยในการพัฒนาความมุ่งมั่น ความสามารถในการคิด การกระทำ และการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

พร้อมเป็นผู้ตามที่ดีเยี่ยม

ผู้นำองค์กรเป็นผู้บริหารที่ดี ควรเป็นผู้ตามที่ดีเช่นกัน พนักงานทุกระดับต้องสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของกันและกันได้ อาจมีผู้ที่มีข้อมูลที่อาจช่วยให้คุณขยายมุมมองเกี่ยวกับงานบริหารในบางโอกาส เป็นประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้และการเติบโต และไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนร่วมงาน

มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นผู้จัดการที่ดี ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรในการสื่อสารกับคนที่คุณโต้ตอบด้วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ การสื่อสารที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพช่วยในการพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ตลอดจนความสามัคคีของพนักงาน

การเป็นตัวกลางเชื่อถือได้

เป็นกลางหรือเข้าข้างเพราะความยุติธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครอง อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ทั้งผู้บริหารและพนักงานในระดับเดียวกันมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน

 

Main Menu