นโยบาย & กฎข้อบังคับ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เก็บข้อมูลผ่านการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบนเว็บไซต์ Kaidoo
 • ช่องทางการเข้าสู่ระบบต่างๆ ผ่านทาง Facebook, Twitter, Instagram, Gmail
 • ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

ประเภทของข้อมูล

 • ชื่อ-สกุล
 • รูป Proflie / ภาพถ่าย
 • ที่อยู่
 • Email
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • คุกกี้ ID
 • IP Address
 • ตำแหน่งที่ตั้ง

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

 • เพื่อประโยชน์ของคุณในการเข้าใช้งานภายในเว็บไซต์ Kaidoo
 • เพื่อประโยนชน์ของบริษัท ที่จะใช้เก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และป้องกันการช่อโกงและอาชญากรรมต่างๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดของทางเว็บไซต์ Kaidoo

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทอาจเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานจากรัฐ
 • บริษัทอาจเผนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการ เจ้าของธุรกิจ หรือ เจ้าของร้านค้า ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงทนายความ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี 

ความปลอดภัย

 • รหัสผ่านที่คุณได้รับจากการลงทะเบียนนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นความลับ ทีมงาน Kaidoo ขอให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแก่ใคร และเราจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่คุณต้องการเข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์
 • ดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย เช่น เลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบหลังปิดเว็บไซต์

ความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของตัวคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เนื่องจาก Kaidoo เป็นเพียงตัวกลางการสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินใดใด ดังนั้นตรวจสอบร้านค้าให้ดีก่อนที่จะตกลงทำธุรกิจ ซื้อขาย เพราะทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีการช่อโกงใดใด

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย ความรับผิดชอบหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบ กรุณาติดต่อเรามาที่ [email protected]

Main Menu