รถพยาบาล ER Medical Ambulance Service…เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

  214

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน
 • สะอาก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • ให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

Product Description

รถพยาบาล ER Medical Ambulance Service…เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

บริษัท อี.อาร์. เมดิคอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส จำกัด บริการเคลื่อนย้าย หรือส่งต่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อรักษาตัว พบแพทย์ตามหมอนัด หรือย้ายโรงพยาบาล ย้ายกลับภูมิลำเนา ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตต่างจังหวัด ทั่วประเทศ  และยังรวมไปถึงบริการดูแลความปลอดภัยภายในงานต่าง ๆ  อีกด้วย  โดยรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน มีบุคคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลหลายระดับ เช่น แพทย์,หมอ (Doctor) พยาบาล (RN) ผู้ช่วยพยาบาล(PN) พนักงานแพทย์ฉุกเฉิน(Paramedic ,EMT) เจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐาน (EMR . FR) พร้อมให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความชำนาญการในด้าน การดูแล รักษาฟื้นฟู และงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นทางบริษัท อี.อาร์. เมดิคอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส จำกัด ยังมีบริการเพิ่มเติมอีกมากมาย  เช่น

 • บริการ อบรมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเพิ่มโอกาสให้ผ่านพ้นจากความเสี่ยง ลดอาการบาดเจ็บไม่ให้เพิ่มขึ้น
 • บริการรถพยาบาล สแตนบายงานต่าง ๆ  เช่น งานกิจกรรม  งานอีเว้นท์ งานกีฬา เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ
 • บริการ จัดหาศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สำหรับดูแล พักฟื้น ทำกายภาพบำบัด หลังจากออกจากโรงพยาบาล
 • บริการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับลูกค้า อาทิ เช่น เตียง, วีลแชร์, ไม้เท้า, เครื่องวัดความดัน, เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • บริการมาตรฐานสากล
 • บริการ 24 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย
 • บริการ รวดเร็วทันใจ ใส่ใจทุกระดับ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน
 • สะอาด สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • ให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ช่องทางการติดต่อ

 

 

แผนที่

ข้อมูลจากเพจ : ER Medical

Vendor Information

 • No ratings found yet!