โรงเรียนดนตรียามาฮ่า รับสอนดนตรี สอนดนตรีสากล

  160

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • การจัดการเรียนการสอนของเรา คำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การเรียนการสอนดนตรีสากลระบบ เรามุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี
 • คุณครูผู้สอนทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การอบรมอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์ฝึกอบรมคุณครูดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 • หลักสูตรดนตรีสากลต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

Product Description

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า รับสอนดนตรี สอนดนตรีสากล

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 ปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกว่า 90 แห่ง นักเรียนดนตรีกว่า 35,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่ามียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย มีความความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรี และมีหลักสูตรที่หลากหลาย ให้เลือกได้ตามความต้องการทั้ง ดนตรีขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กวัย 2 ปี สอนเปียโนสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต สอนอิเล็กโทน สอนกีต้าร์ไฟฟ้า สอนกีต้าร์อะคูสติก สอนกลอง สอนเบส สอนไวโอลิน สอนฟลู้ท สอนแซกโซโฟน และรวมถึงการขับร้อง สอนร้องเพลง

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • การจัดการเรียนการสอนของเรา คำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การเรียนการสอนดนตรีสากลระบบ เรามุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี
 • คุณครูผู้สอนทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การอบรมอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์ฝึกอบรมคุณครูดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 • หลักสูตรดนตรีสากลต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • หลักสูตรดนตรีสากลต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 • การสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ มีทักษะ และเชี่ยวชาญ
 • เครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
 • การสอบเพื่อวัดและประเมินผลในแต่ละระดับ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร : (02) 215-2626-39 ต่อ 1224

E-mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/YamahaMusicSchoolTH/

เว็บไซต์ : http://th.yamaha.com/

ที่อยู่ : สถาบันดนตรียามาฮ่า เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 4

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่ (Google Map) :

 

 

 

 

 

 

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!