โรงเรียนกวดวิชา Enconcept E-Acadamy

  222

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ด้วยประสบการณ์การสอนอย่างมากมาย Enconcept E-Academy เปิดมาถึง 26 ปี มีถึง 33 สาขา
 • หลักสูตรที่สร้างสรรค์ คิดค้นมาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • เราคิดค้นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ
 • เรามีเทคนิคเฉพาะของ Enconcept E-Academy ที่ทำให้การทำข้อสอบไม่ใช่เรื่องยาก
 • เรามีเทคนิคการสอนแบบ Memolody ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Product Description

โรงเรียนกวดวิชา Enconcept E-Acadamy

Enconcept E-Acadamy ของครูพี่แนน โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้มีจุดเด่นในเรื่องการสอนแบบ “Memolody”      คือการเรียนรู้ด้วยบทเพลง เทคนิคการสอนเช่นนี้ได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนมาก เพราะการนำบทเพลงมาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาวิชานั้น มีส่วนช่วยให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น ได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อม ๆ กันถือเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันแห่งนี้เลยก็ว่าได้

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ ดังนั้น ครูพี่แนนและทีมวิชาการของ Enconcept จึงเริ่มต้นคิดค้นและสร้างสรรค์หลักสูตรให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้จริง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การสอบกลายเป็นเรื่องง่ายก่อเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของ Enconcept คือ MagiCore อันประกอบด้วย

 • SS: Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆของประโยค ช่วยให้อ่านจับใจความได้รวดเร็วและช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • TT: Tree Tactics ยุทธวิธีการพิชิตข้อสอบที่ Enconcept คิดค้นขึ้นเป็นสถาบันแรก ช่วยให้คิดเชื่อมโยงหัวข้อ Grammar อย่างเป็นระบบ
 • MM: Memolody บทเพลงเพื่อการเรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแนวใหม่
 • E.L.F.( Student Extensive Learning Fitness ) Fitness แห่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน
 • นอกจากด้านวิชาการแล้ว ด้วยความตระหนักว่าความสำเร็จของชีวิตนักเรียนมิได้จบเพียงแค่การสอบได้ในมหาวิทยาลัยดังๆ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการได้เรียนในสาขาวิชาที่นักเรียนมีใจรักและมีความถนัด รวมถึงการได้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อค้นหาตัวตนของนักเรียนเอง ดังนั้น นอกเหนือจากการสอนแล้ว โรงเรียนยังมีการสอดแทรกคุณธรรมในการสอน และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเดินไปบนเส้นทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้แก่นักเรียนทุกคน
 • ด้วยความสำเร็จของหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีแนวคิดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด ประกอบกับครูผู้สอนที่สอนด้วยความรัก ความห่วงใยและเป็น

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ด้วยประสบการณ์การสอนอย่างมากมาย Enconcept E-Academy เปิดมาถึง 26 ปี มีถึง 33 สาขา
 • หลักสูตรที่สร้างสรรค์ คิดค้นมาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • เราคิดค้นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ
 • เรามีเทคนิคเฉพาะของ Enconcept E-Academy ที่ทำให้การทำข้อสอบไม่ใช่เรื่องยาก
 • เรามีเทคนิคการสอนแบบ Memolody ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้

 • การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มีการทดลองเรียนฟรีก่อนสมัครคอร์สจริง
 • หลักสูตร เทคนิคเฉพาะ ที่นำไปใช้ได้จริงในตอนสอบ
 • คอร์สเรียนมากมายให้เลือกตรงกับความต้องการ
 • ความกันเอง ใส่ใจกับลูกศิษย์

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ : www.enconcept.com

Facebook : facebook.com/krupnan

เบอร์โทรศัพท์ : 02-7363636

Youtube :


 

 

 

 

 

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!