บริษัท เอ็กซ์เซลซิเอ้อร์ ซัพพลายส์ จำกัดขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเรียน

  220

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้เลือกมากมาย 

 • คอมพิวเตอร์/ไอที
 • เครื่องเขียน
 • แฟ้ม/อุปกรณ์จัดเก็บ
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์กระดาษ/สมุด
 • กาวเทป/อุปกรณ์บรรจุ
 • อุปกรณ์อิเลคทรอนิค
 • เครื่องดื่ม/แคนทีน
 • เครื่องมือช่าง

Product Description

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์เซลซิเอ้อร์ ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้แทนขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในสำนักงานที่จะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรประสิทธิภาพว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดในแม้กระนั้นกรุ๊ปผลิตภัณฑ์ในราคาที่มีเหตุผลและก็หาเพิ่มเติมอีกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความมากมายที่จะตอบสนองควานหาปรารถนาขอลูกค้าได้ครอบคลุมให้สูงที่สุด

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้เลือกมากมาย 

 • คอมพิวเตอร์/ไอที
 • เครื่องเขียน
 • แฟ้ม/อุปกรณ์จัดเก็บ
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์กระดาษ/สมุด
 • กาวเทป/อุปกรณ์บรรจุ
 • อุปกรณ์อิเลคทรอนิค
 • เครื่องดื่ม/แคนทีน
 • เครื่องมือช่าง

 

ช่องทางการติดต่อ   

 • CONTACT: บจก.เอ็กซ์เซลสิเออร์ ซัพพลายส์
 • โทร 02-877-1800
 • Email: [email protected]
 • Fax: 02-877-1273,74,78,79
 • Line @excelchoice
 • Facebook @ExcelChoice1

 

แผนที่ Google  

 

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!