FINNOMENA ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ลงทุน

  208

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม พร้อมบริการโทรแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการลงทุน
 • รวมทุกข้อมูลกองทุนในประเทศไทย พร้อมเปรียบเทียบ ผลตอบแทน ความเสี่ยง หรือ ค่าธรรมเนียม และสามารถกดลงทุนได้ทันทีหรือติดตามเพื่อดูความเคลื่อนไหว
 • แนะนำมากกว่า 30 แผนการลงทุน แบ่งตามเป้าหมาย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยระบบ หรือสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมจาก 22 บลจ. ชั้นนำ กว่า 1,000 กองทุน
 • เปิดบัญชีลงทุนใช้เวลาเพียง 1 วัน อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงโหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA รองรับทั้ง IOS และ Android

Product Description

FINNOMENA ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ลงทุน

เราเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการลงทุน ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ความฝันของพวกเราคือ จนถึงจุดหนึ่ง “เมื่อคนไทยคิดถึงการลงทุน อยากมีความรู้เรื่องลงทุน อยากได้แหล่งข้อมูลที่ดีเชื่อถือได้ เมื่อนั้นคนไทยจะคิดถึงเรา… FINNOMENA” โดย FINNOMENA เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยมุ่งหวังส่งมอบข้อมูลการลงทุนที่ดี ถูกต้อง และเชื่อถือได้ให้กับคนไทย ต่อมาได้ขยายกิจการและจดทะเบียนเป็น บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โดยมี ก.ล.ต. รับรอง และในปัจจุบัน เราดูแลนักลงทุนกว่า 50,000 คน ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย โดยฟินโนมีนา เรามีเครื่องมือที่พร้อมช่วยแนะนำการลงทุนให้เป็นไปอย่างมืออาชีพมากขึ้นทั้ งเครื่องมือใรการบริหารและจัดการเป้าหมายการเงินระยะยาว รวมถึงติดตามการลงทุนของคุณผ่านระบบที่พัฒนาโดยฟินโนมีนา และยังมีบริการผู้แนะนำการลงทุน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการซื้อกองทุนรวมผ่านฟินโนมีนา เรามีทั้งข้อมูล กลยุทธ์ และความสะดวกที่มีให้กับนักลงทุนทุกคน

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม พร้อมบริการโทรแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการลงทุน
 • รวมทุกข้อมูลกองทุนในประเทศไทย พร้อมเปรียบเทียบ ผลตอบแทน ความเสี่ยง หรือ ค่าธรรมเนียม และสามารถกดลงทุนได้ทันทีหรือติดตามเพื่อดูความเคลื่อนไหว
 • แนะนำมากกว่า 30 แผนการลงทุน แบ่งตามเป้าหมาย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยระบบ หรือสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมจาก 22 บลจ. ชั้นนำ กว่า 1,000 กองทุน
 • เปิดบัญชีลงทุนใช้เวลาเพียง 1 วัน อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงโหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA รองรับทั้ง IOS และ Android

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ข้อมูลกองทุนในประเทศไทย พร้อมเปรียบเทียบ ผลตอบแทน ความเสี่ยง หรือ ค่าธรรมเนียม และสามารถกดลงทุนได้ทันทีหรือติดตามเพื่อดูความเคลื่อนไหว
 • แผนการลงทุน 30 แผนการลงทุน แบ่งตามเป้าหมาย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI
 • ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม พร้อมบริการโทรแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

แผนที่ (Google Map) : 

Vendor Information

 • No ratings found yet!