Life plus ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง

  254

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
 • เรามีทีมงานคอยช่วยเหลือคุณทุกกระบวนการ
 • ราคายุติธรรม สร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่า
 • ให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Product Description

Life plus ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง

Life plus ให้บริการรับผลิตเครื่องสำอางไม่มีขั้นต่ำ ผลิตอาหารเสริม เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางมาตรฐาน โรงงานผลิตเครื่องสำอางแต่งหน้า โรงงานผลิตอาหารเสริม เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล ดำเนินกระบวนการตามมาตรฐานสากลโดยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย อาทิGMP (Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) หรือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย และ การรับรองการใช้เครื่องหมายการค้า “ฮาลาล” โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
 • เรามีทีมงานคอยช่วยเหลือคุณทุกกระบวนการ
 • ราคายุติธรรม สร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่า
 • ให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • บริการรับผลิต อาหารเสริม และ เครื่องสำอาง ทุกประเภท ครบวงจร พร้อมออกวางจำหน่าย
 • ให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

แผนที่ (Google Map) :

Vendor Information

 • No ratings found yet!