บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ที่ปรึกษาบริการวางแผนการเงิน

  185

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ทีมงานเรามีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้า Private Wealth Management ทั้งในและต่างประเทศ
 • บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลด้าน Private Banking หลากหลายรางวัล
 • เรายังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเมย์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารอันดับ 1 และเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียและยังเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย
 • เราเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการเงินที่ครบวงจร

Product Description

บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ที่ปรึกษาบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Private Wealth Management)

ที่ปรึกษาบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในการวางแผนการลงทุน และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการเงินที่ครบวงจร เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จึงมีการให้บริการ Private Wealth Management ครอบคลุมการให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุนและบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนที่กำหนดไว้ทบทวนความเหมาะสมของการลงทุนรวมทั้งจัดทำรายการสถานภาพของการลงทุนส่งให้แก่ผู้ลงทุนเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบถึงผลการดำเนินงานของการลงทุนเป็นระยะ ๆ บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้จัดเตรียมทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้า Private Wealth Management ทั้งในและต่างประเทศ

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ทีมงานเรามีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้า Private Wealth Management ทั้งในและต่างประเทศ
 • บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลด้าน Private Banking หลากหลายรางวัล
 • เรายังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเมย์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารอันดับ 1 และเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียและยังเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย
 • เราเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการเงินที่ครบวงจร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ทีมงานที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลงานวิจัยรวมถึงการแนะนำกลยุทธ์การลงทุนทั้งในด้านเทคนิคและพื้นฐาน
 • ทีมงานให้ข้อมูลสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและพร้อมรายงานให้ทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
 • คัดสรรกองทุนรวมจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ท่านเลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
 • บริการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ถึง 29 แห่งทั่วโลกทั้งในภูมิภาค ยุโรป อเมริกาเหนือออสเตรเลียและเอเชีย

ช่องทางการติดต่อ

Vendor Information

 • No ratings found yet!