Six Fingers Media Co., Ltd.

  650

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ได้รับข่าวสารทุกวัน ตามติดทุกช่องทาง
 • มีศูนย์ช่วยเหลือในเรื่องโควิด-19
 • รับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์
 • และมีหลายหัวข้อให้คุณเลือกเสพสื่อ
 • เรื่องราวเป็นจริง สดใหม่อยู่เสมอ

Product Description

Six Fingers Media Co., Ltd. (อีจัน)

เสนอข่าวเที่ยงธรรม จัดเต็มทุกเนื้อข่าว 

บริษัท Six Fingers Media Co., Ltd. หรืออีจัน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักข่าวที่ทำงานในวงการด้านข่าวอาชญากรรม โดยมีความชำนาญและทำข่าวด้านนี้มากว่า 20 ปี และได้เห็นความไม่เสมอภาค เท่าเทียม ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ทุกชนชั้น และเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางที่ตีแผ่ความเป็นจริงให้กับสาธารณชนได้รับรู้กันอย่างถ้วนหน้า และนำเสนอข่าวด้วยความเถรตรง เมื่อไหร่ที่คุณเลือกเสพข่าวจากที่นี่ คุณจะได้แต่ความจริงและความเท่าเทียมกลับไปอย่างแน่นอน

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

ด้วยความที่อีจัน เป็นเพจข่าวด้านอาชญากร เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำข่าวหรือแจ้งข่าวสาร ก็มักจะเน้นไปในทางด้านเรื่องอาชญากรเป็นหลัก สาเหตุที่คุณต้องเลือกเรานั่นก็เป็นเพราะว่า เราเป็นสำนักข่าวที่มีความมั่นคง ไม่เอนเอียง และพร้อมเป็นสื่อที่เลือกข้างประชาชนและเหยื่อ

ตามติดทุกเคส ทุกคดีความ เรื่องราวร้องทุกข์ของคุณจะไม่จมหายไปจากพื้นที่สื่ออย่างแน่นอน และยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีจันก็เป็นหนึ่งในจิตอาสา ที่ทำเรื่องประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาและได้เตียงอย่างรวดเร็วที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ได้รับข่าวสารทุกวัน ตามติดทุกช่องทาง
 • มีศูนย์ช่วยเหลือในเรื่องโควิด-19
 • รับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์
 • และมีหลายหัวข้อให้คุณเลือกเสพสื่อ
 • เรื่องราวเป็นจริง สดใหม่อยู่เสมอ

 

ช่องทางการติดต่อ  

แผนที่

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!