โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่

  363

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก ในการจัดสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เรามีทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
 • รูปแบบสนามที่ใช้สำหรับการเรียนเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

Product Description

โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล

โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก โดยเรามีทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรูปแบบสนามที่ใช้สำหรับการเรียนเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด พร้อมทั้งได้รับอนุญาตในการจัดสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่โรงเรียนของเรา  โดยคณะผู้บริหาร และคณะครู มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างมาตรฐานการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการขับรถ การใช้รถ และปฏิบัติกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการถ่ายทอดและปลูกฝังความรู้และความเข้าใจในการขับรถ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ให้ผู้ฝึกหัดขับรถเบื้องต้นมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่การดูแลรักษาเบื้องต้น เข้าใจการใช้งานและหน้าที่ของอุปกรณ์ส่วนควบที่สำคัญ โดยทราบถึงหลักการใช้รถอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ทั้งสภาพใช้งานปกติ และในกรณีฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งความรู้ในกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน สิ่งสำคัญเหล่านี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่และช่วยยืดอายุการใช้งานของรถได้อีกด้วย

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก ในการจัดสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เรามีทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
 • รูปแบบสนามที่ใช้สำหรับการเรียนเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
 • ความยืดหยุ่น สะดวก สบายในเรื่องของเวลาเรียน
 • สอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ที่โรงเรียนเลย
 • หลักสูตรเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
 • รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางโรงเรียนในการเรียน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-102-3605-6

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: https://www.sldriveschool.com /

Facebook: https://www.facebook.com/SL.drivingschool/

ที่อยู่: 1000 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา

เขตบางนา กทม. 10260

 

 

 

 

 

 

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!