Wellness At Home Rehab กายภาพบำบัดถึงบ้าน

  402

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ทีมนักกายภาพที่มีความรู้และความสามารถ ที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และที่บ้านของผู้ป่วย
 • มีบริการกายภาพบำบัด ดูแล ถึงบ้าน
 • เราส่งเสริมความคิดเชิงบวกการมองโลกในด้านดี ส่งเสริมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย

Product Description

Wellness At Home Rehab กายภาพบำบัดถึงบ้าน

ให้บริการทางกายภาพบำบัด  และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ถึงบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุ หรือ จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมนักกายภาพที่มีความรู้และความสามารถ ที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และที่บ้านของผู้ป่วย เดินทางไปให้การรักษาทางกายภาพบำบัดถึงที่บ้าน หรือสถานที่พักของผู้ป่วย มุ่งเน้นฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ ส่งเสริมความคิดเชิงบวกการมองโลกในด้านดี ส่งเสริมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ทั้งทักษะประสบการณ์และความจริงใจใส่ใจของนักกายภาพบำบัด สามารถช่วยเพิ่มให้การรักษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 • ทีมนักกายภาพที่มีความรู้และความสามารถ ที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และที่บ้านของผู้ป่วย
 • มีบริการกายภาพบำบัด ดูแล ถึงบ้าน
 • เราส่งเสริมความคิดเชิงบวกการมองโลกในด้านดี ส่งเสริมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย
 • ผู้ป่วยและญาติมีความสะดวกในการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการทำกายภาพได้เอง
 • มีโปรแกรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้ผู้ป่วยฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุด เพื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • การตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
 • การวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่อวางเป้าหมายการรักษา
 • ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละท่าน
 • การติดตามประเมินผลการรักษา

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร : 088-555-8382

เว็บไซต์ : https://www.wellnesshomerehab.com/

ไลน์ : wnhre

อีเมล : [email protected]

ที่อยู่ : 22/283 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

 

 

 

Vendor Information

 • No ratings found yet!