เทคนิคการปรับโครงสร้าง SEO สำหรับเว็บไซต์ เพิ่มยอดการมองเห็น

เทคนิคการปรับโครงสร้าง SEO สำหรับเว็บไซต์ เพิ่มยอดการมองเห็น

การทำ SEO หรือการปรับแต่งเว็บไซต์ มีขึ้นเพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรกบน Google โดยต้องคำนึงถึง Keyword Research การทำ Backlink ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เว็บไซต์นี้ทำให้ SEO เกิดประสิทธิภาพมากเช่นกัน

ความหมายของ Site Structure

ในความหมายของภาษาไทย หมายถึง โครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งคำว่าโครงสร้างเว็บไซต์ จะบอกได้ว่าภายในเว็บมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้าง และมีความเชื่อมโยงยังไง ถ้าหากเรามีการวางโครงสร้างที่ดี จะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และยิ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดี ให้กับเหล่า User ไปในตัวด้วย ดังนั้นการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ จึงควรออกแบบเว็บให้เหมาะสมตั้งแต่แรกเสมอ เพื่อง่ายในการใช้งาน และทำให้ Google นั้นเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ ของคุณได้ดีขึ้น

โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี มีอะไรบ้าง

โครงสร้างเว็บที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย 3 หัวใจหลัก ได้แก่

  • จัดกลุ่มเนื้อหา : นำเรื่องเดียวกัน หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมารวมไว้ด้วยกัน
  • ลำดับขั้นตอนการนำเสนอเนื้อหา : มีการไล่เรียงลำดับขั้นของเนื้อหาจากภาพรวมไปจนถึงเฉพาะเจาะจง
  • เข้าถึงเว็บเพจที่ทำอันดับได้ง่ายๆ : การทำอันดับ ไม่ควรเกิน 5 คลิก เริ่มนับตั้งแต่หน้า Homepage

สร้าง Site Structure 4 ขั้นตอน เพื่อสร้าง SEO

  1. จัดลำดับข้อมูล : ต้องรู้เป้าหมายของเว็บไซต์
  2. หา Keywords ที่เกี่ยวข้อง : จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการค้นหา
  3. วางแผนผังตามลำดับ : จัดเรียงหัวข้อ และวางการเชื่อมโยง
  4. URL ต้องมีระเบียบ : ตรวจสอบโครงสร้าง URL ให้ตรงกับลำดับขั้นของหน้าที่วาง โดยโครงสร้างที่ดีคือ Category -> Sub-category ->Product เป็นต้น

 

ข้อมูลและภาพจาก : Everydaymarketing

Main Menu