การเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และความสัมพันธ์ทางการเงิน

การเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  การตลาดเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจใดๆ เป็นกระบวนการส่งเสริมสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท การตลาดคือการลงทุน ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องและนำไปปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ มีกลยุทธ์ทางการตลาดมากมายที่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ โดยทั่วไปกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท 1) กลยุทธ์การตลาดตามผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์การตลาดตามตลาดเป้าหมาย…

Main Menu