รับจด มอก. ทำโฆษณาที่ไหนดี??

รับจด มอก. ทำโฆษณาที่ไหนดี??   ขั้นตอนในการขอใบอนุญาต มอก. นั้น มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน หลายคนอาจสงสัยว่า มอก. คืออะไร? จริงๆ แล้ว มอก. ย่อมากจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”…

Main Menu