ที่มาที่ไปของธุรกิจติดตั้งศาลพระภูมิ

ที่มาที่ไปของธุรกิจติดตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทย ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ทั้งชาวพุทธและชาวฮินดูนับถือ ศาลพระภูมิสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2168 โดยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งเพิ่งกลับมาเมืองไทยหลังจากลี้ภัยอยู่ในพม่ามาเป็นเวลา 16 ปี เดิมศาลเจ้าตั้งอยู่ที่วัดช้างล้อม แต่ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดราชบูรณะในปัจจุบันในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว https://www.komchadluek.net/ ศาลพระภูมิเป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งฝน…

Main Menu