ถอดบทเรียนความสำเร็จ จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ถอดบทเรียนความสำเร็จจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กรณีศึกษาจาก “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ความสำเร็จครั้งก่อนไม่ได้รับประกันความสำเร็จในอนาคตได้ คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการบริโภคต่อปีเกือบ 97 พันล้านซองต่อต่อปี  แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตลาดขนาดใหญ่นี้ คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและความก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ขอเริ่มจากจุดกำเนิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ ตามรอย 60 ปีแห่งความสำเร็จ…

Main Menu