ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME

ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME   ผลตอบแทนจากการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (ตลท.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เป็นกระบวนการว่าจ้างและคัดเลือกบริษัทที่คาดหวังให้เข้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน บริษัทที่จะเข้าลงบัญชี ควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ จะต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการปฏิบัติการ มีผลกำไรก่อนหน้านี้ชัดเจน…

Main Menu