ร้านอาหารตามสั่ง ธุรกิจของคนไทยในยุคโควิด

ร้านอาหารตามสั่ง ธุรกิจของคนไทยในยุคโควิด ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง เป็นธุรกิจที่เราต่างก็พบเห็นได้บ่อย ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ในช่วงแรกๆ ยอดขายจะดีมาก ลูกค้าเข้าเยอะ แต่เมื่อนานไป ธุรกิจจะอยู่ในช่วงอิ่มตัว ไม่มีการเจริญเติบโต หรือก้าวหน้าไปมากกว่านี้ ผู้ประกอบการ…

Main Menu