เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม ที่ช่วยส่งเสริมSME อย่างมากมาย

เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมีการพัฒนามาหลายปี ส่วนนี้จะสำรวจเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันและวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนนี้จะช่วยสำรวจว่าเทคโนโลยีการผลิตมีวิวัฒนาการอย่างไรและใช้งานอย่างไรในปัจจุบันนอกจากนี้ เราจะพิจารณาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเนื้อหาของเรา เช่น Virtual Reality และ Augmented Reality เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อ เป้าหมายหลักของสาขานี้คือการระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ สำหรับการผลิตสื่อ…

Main Menu