Admin ตอบแชท Line อีกอาชีพยอดฮิตของการทำการตลาดออนไลน์

Admin ตอบแชท Line อีกอาชีพยอดฮิตของการทำการตลาดออนไลน์  อาชีพแอดมินตอบแชทลูกค้าถือเป็นอีกอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์  เรียกได้ว่าเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจออนไลน์เลยก็ว่าได้ เพราะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ว่าง หรือไม่มีเวลาที่จะตอบแชทลูกค้าเอง จึงต้องมีการจ้าง Admin ตอบแชท Line เพื่อคอยพูดคุยตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า การจะหาคนมาทำหน้าที่เป็น Admin…

Main Menu