Covid19 โคโรนา ไวรัส - ภาพฟรีบน Pixabay

เศรษฐกิจชะลอตัว และ ถดถอย ต่างกันอย่างไร พร้อมวิธีรับมือ

เศรษฐกิจชะลอตัว และ ถดถอย ต่างกันอย่างไร พร้อมวิธีรับมือ ในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น นับตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 3 ในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากหลายแสนรายเป็นหลายพันราย และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

Main Menu