โอกาสดีของ SME มาแล้ว กับทุนทำตลาดต่างประเทศ​

โอกาสดีของ SME มาแล้ว กับทุนทำตลาดต่างประเทศ​

   เวทีงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสของ SME ในการทำตลาดที่กว้างขึ้นและโตขึ้น แต่ก็ต้องตามมาด้วยรายจ่ายที่สูงเช่นกัน ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติการช่วยเหลือในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดให้ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย จำนวน 50 กิจกรรมทั่วโลก พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุนรอบใหม่ถึง 20 มกราคมนี้ 

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว (Micro SMEs) โดยตั้งเป้าเพิ่มการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 10-15 %​ ในเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs กว่า 100 ราย เข้าร่วม 50 กิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศทั่วโลก

     โดยกิจกรรมที่จะสนับสนุน ครอบคลุมทั้ง

  • การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)
  •  กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership : BOP) 
  • งานแสดงสินค้า บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) โดยประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอาหาร โดยเป็นกิจกรรมในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในปี 2565 นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โดยโครงการสนับสนุน

  • การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง 
  • กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง 
  • งานแสดงสินค้า บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง

 

ที่สำคัญกรมการค้าต่างประเทศยังขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ถึงเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียสิทธิ์ หรือเข้าร่วมงานโดยใช้เอเจนต์ ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานได้อีกด้วย

สามารถสมัครรอบที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ม.ค.2565 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย.2565

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/

Main Menu